Praktický lékař v Prostějově

17.5.2017 LÉKAŘ V ORDINACI POUZE DO 9:30, SESTRA V ORDINACI DLE

                                             ORDINAČNÍCH HODIN

MUDr. Pavel Svoboda

  • všeobecné praktické lékařství
  • EKG vyšetření registrovaných klientů
  • předoperační vyšetření registrovaných klientů  ( i rizikové skupiny , u nichž je požadováno vyšetření internistou - specializační způsobilost v oboru )
  • pracovně-lékařské služby
  • stanovení INR ( "Quick" ) a CRP moderním přístrojem EUROlyser Smart 700/340
  • pulzní oxymetrie, močový analyzátor
  • 24 hodinové moniorování krevního tlaku " tlakový holter "