Praktický lékař v Prostějově

DOVOLENÁ: 

10.7. - 21.7. - Zástup MUDr.Lenka Gabrlíková, Kostelní ulice 12  

7.8. - 18.8. - Zástup MUDr. Ludmila Nadymáčková, Petrské nám. 5

  • Všeobecné praktické lékařství
  • EKG vyšetření registrovaných klientů
  • předoperační vyšetření registrovaných klientů  ( i rizikové skupiny , u nichž je požadováno vyšetření internistou - specializační způsobilost v oboru )
  • pracovně-lékařské služby
  • stanovení INR ( "Quick" ) a CRP moderním přístrojem EUROlyser Smart 700/340
  • pulzní oxymetrie, močový analyzátor
  • 24 hodinové moniorování krevního tlaku " tlakový holter "