8.7. - 19.7.2019 DOVOLENÁ   - zástup MUDr.Nadymáčková

12.8. - 23.8.2019 DOVOLENÁ - zástup MUDr.Nadymáčková

  • Všeobecné praktické lékařství
  • EKG vyšetření registrovaných klientů
  • předoperační vyšetření registrovaných klientů  ( i rizikové skupiny , u nichž je požadováno vyšetření internistou - specializační způsobilost v oboru )
  • pracovně-lékařské služby
  • stanovení INR ( "Quick" ) a CRP moderním přístrojem EUROlyser Smart 700/340
  • pulzní oxymetrie, močový analyzátor
  • 24 hodinové moniorování krevního tlaku " tlakový holter "